Bolkow Bo 208 Junior
Robert Fišer              
Měřítko        1:2,9                
Rozpětí         mm       Hmotnost        18,5 kg
Délka            mm        Motor              DA 150  (původně DLA 112 ccm)  
       
Foto jedné z předloh, jako ispirace barevného provedení
RC polomaketa
"Malý a jenoduchý, ale silný a mnohostraný"

Je výrok popisují konstrukci a vlastnosti amatérského letadla, které  bylo záhy po prvním záletu převzato do licenční sériové výroby na území Německa a celkem bylo vyrobeno přes 200 kusů. Amaterská konstrukce švéda Björna Andreassona z roku 1958 je profesionálně řešena, velmi jednoduchá avšak nekonvenční a přináší spoustu originálních řešení. Pro svůj zajímavý vzhled, jednoduchost a dobré letové vlastnosti je v oblibě a provozu dodnes, převážně v německých zemích.
   Právě pro některé výše popsané vlastnosti , jsem si vybral tuto předlohu pro svůj model se záměrem uplatnění jako vlečného letadla a tomu jsem přizpůsobil  konstrukci
modelu.Ta je velmi zjednodušena avšak robustní s cílem rychlé stavby a  použítí stadarních materiálů. Předloha je malé letadlo z čehož vychází měřítko modelu 1:2,9 a
motorizace dvoudobím dvouválcem o objemu 112 ccm. Podvozek je tříkolový, křídla i výškovka odnímatelné.
KŘÍDLA
jsou klasické konstrukce z balsových žeber tl. 4, ty jsou ještě z jedné strany olaminované. Hlavní nosníky (horní a dolní) jsou lepeny a vyztuženy ze smrkových lišt o celkovém průřezu  10 x 20. V kořenové části je překližková stojina s kapsou pro ocelovou planžetu spojující obě poloviny křídla. Ve zbývající délce nosníku jsou překližkové a balsové stojiny. V křídle je druhý pomocný nosník, na němž jsou zavěšeny křidélka a vztlakové klapky.Přední torzní část je potažena balsou tl. 3, zbývající části a žebra jsou páskovány. Křídlo je obdelníkového tvaru umístěno ve cca 2/3 výšky trupu, takže něco mezi středo- a hornoplošníkem. Vůči ose má zápornou šípovitost 2° a u kořene je snížena hloubka přední části křídla tak, aby křídlo nezasahovalo do úrovně kabiny.Vzepětí je  0°. Náhon křidélek a klapek je přímý, serva jsou umístěna zvenjšku, utopená pod spodní rovinu křídla. Koncové oblouky jsou z plné balsy. Křídla jsou ještě vyztužena vzpěrami z nerezových trubek.

TRUP
Hlavní přepážka je tvořena třemi díly tak, že hlavním prvkem je kapsa pro planžetu spojující křídla, celková tl. je 15. Motorová přepážka je z letecké překližky tl. 8
s domečkem jako motorové lože. Tyto namáhané díly jsou spojeny tzv. přes zámky a lepeny epoxidem, spoje pak přelaminovány tkaninou. Dále je zde pomocná přepážka tvořící čelo kokpitu, pomocná přepážka pro ukotvení podvozku a přepážka ukončující obdelníkovou přední část trupu, všechny jsou z letecké překližky tl. 5. Celý skelet trupu pak propojují smrkové nosníky, hlavní 10x10 tvoří osu trupu, pomocné 8x8 a 6x6 tvořící konturu trupu.Všechny namáhané části a konstrukční uzly jsou různě vyztuženy, opět leteckou překližkou tl. 5 a 8. Zadní část je z přepážek překližky tl. 3 a vyztužena ze smrkových a balsových lišt 10x10. Vnější plášť trupu je z tvrdé balsy 4. Na motorové přepážce je také umístěn domeček pro přední podvozkovou nohu, která je uložena ve dvou kuličkových ložiscích. Motorový překryt byl laminován na pozitivní polystyrenové kopyto. Největší námahu zabrala výroba kabiny (materiál VIVAK), pokoušel jsem se vyhnout pracnému "tvrdému" kopytu a nakonec jsem experimetoval s  extrudovaný polystyrenem. Tento postup, než se nějak vychtal, přinesl  hodně zmetků, ale nakonec to docela dobře dopadlo.
Renovace  2018
Model dostal do výbavy nový motor DA  150. Tato  úprava si  vyžádala  řadu úprav trupu. Zapuštění tlumičů, dále úprava podvozku  a nový  prodloužený motorový  kryt. Nová motorizace projevila velmi kladně, letové  vlastnosti se výrazně nezměnily, ale zato výkon dostatečný  k  vlekání modelů až  o  hmotnosti 22  kg.