GEE BEE  
Miroslav Laurenčík
Vlečná II
Jiří  Zimmerhanzl
Zlín 24 Krajánek
Robert Fišer                          (soubor v pdf)
AVIA BH-3
Václav Kolář
Bolkow Junior 208
Robert Fišer
PILATUS  B-4
Pavel Čeněk
w w w . l m k - b a b i c e . c z
Swift S 1
Jaromír Pikart
K - 8b
Günther Proft
Zde naleznete informace a zajímavosti o některých modelech našich členů či přátel, které uvidíte létat v Babicích nebo se na nich pracuje v našich dílnách. Bližší info v odkazech.      (podtržené názvy jsou aktivní odkazy)
babické modely, aneb něco málo z našich dílen ...